Fotografie przedstawiają uroczystości patriotyczno-religijne, jakie odbyły się wiosną 1995 roku na Polskim Cmentarzu Wojennym w Loreto w związku z obchodami 50. rocznicy zakończenia szlaku bojowego 2 Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Obecny był na nich kpt. rez. Bolesław Paczkowski. Oryginały zdjęć znajdują się w posiadaniu Pani Krystyny Paczkowskiej.

Nekropolia w Loreto położona jest na zboczu wzgórza w pobliżu Papieskiego Sanktuarium Santa Casa. Groby rozmieszczone są na trzech tarasach schodzących w stronę Morza Adriatyckiego. Cmentarz powstał w latach 1945-1946 według projektu mjr inż. Mariana Hernika. Spoczywa na nim ponad 1000 żołnierzy 2 Korpusu, którzy polegli podczas walk trwających w okresie od czerwca do września 1944 roku. W centralnym punkcie dolnego i najobszerniejszego tarasu na kamiennym cokole umieszczono maszt z polską flagą. Na jego czterech ścianach widnieją napisy upamiętniające miejsca walk Polaków podczas kampanii nad Adriatykiem: Ankona, Loreto, Metauro, Linia Gotów.

 

 

 

 

 

Zdjęcie zostało wykonane we Włoszech w kwietniu 1995 roku podczas wyjazdu kombatantów na uroczystości upamiętniające 50. rocznicę wyzwolenia Bolonii, kapitulacji wojsk niemieckich na Półwyspie Apenińskim oraz zakończenia szlaku bojowego 2 Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Podróż zorganizował białostocki oddział Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Na fotografii widzimy dwóch mieszkańców Łap. Pierwszy z prawej strony stoi ppor. rez. Edward Borowski, trzeci - kpt. rez. Bolesław Paczkowski. Oryginał jest w posiadaniu Pani Krystyny Paczkowskiej.

Zdjęcie przedstawia ceremonię odsłonięcia pomnika gen. Władysława Andersa w Bolonii, która odbyła się 21 kwietnia 1995 roku. Wzbudzające wiele kontrowersji dzieło autorstwa znanego polskiego artysty Igora Mitoraja stanęło w położonym przy Viale Felsina niewielkim parku noszącym imię dowódcy 2 Korpusu Polskiego. Podczas uroczystości wręczono pamiątkowe medale Polakom, którzy 50 lat wcześniej wyzwalali Bolonię. Wśród obecnych w parco Wladyslaw Anders kombatantów przybyłych z kraju i z emigracji był kpt. rez. Bolesław Paczkowski z Łap. Oryginał fotografii znajduje się w posiadaniu Pani Krystyny Paczkowskiej.

Bitwa o Bolonię była jedną z ostatnich stoczonych w czasie II wojny światowej na froncie włoskom. W dniu 21 kwietnia 1945 roku polscy żołnierze z 9 Batalionu Strzelców Karpackich jako pierwsi spośród sił alianckich wkroczyli do miasta. Wkrótce potem (2 maja 1945) Niemcy podpisali akt kapitulacji swoich wojsk we Włoszech. W ten sposób zakończył się szlak bojowy 2 Korpusu. Co roku na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bolonii odbywają się uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. W 1995 roku obchody 50. rocznicy rozpoczęła msza św. i modlitwa ekumeniczna. Potem złożono kwiaty, odczytano apel poległych i na wszystkich grobach zapłonęły znicze.

 

 

 

 

 

Uczniowie klasy maturalnej z Gimnazjum w Chełmży (koło Torunia). Bolesław Paczkowski stoi w górnym rzędzie, pierwszy z prawej strony. Zdjęcie wykonano w 1932 roku. Oryginał jest w posiadaniu Pani Krystyny Paczkowskiej.

Pani Wiesława (przyszła żona Mieczysława Francke) na tle ruin Dworca Kolejowego w Łapach w 1944 roku. Oryginał w posiadaniu Pana Mieczysława Francke.

Fotografia domów kolejowych w Łapach-Osse z 1931 roku. Oryginał w posiadaniu Pana Mieczysława Francke.

Zniszczony mosta na rzece Narwi w 1939 roku. Oryginał w posiadaniu Pana Mieczysława Francke.

Na fotografii Wiesława Francke z koleżankami w 1943 roku. W tle kościół Piotra i Pawła w Łapach. Oryginał w posiadaniu Pana Mieczysława Francke.

Zdjęcia ślubne Wiesławy i Mieczysława Francke z 1950 roku. Oryginał w posiadaniu Pana Mieczysława Francke.

Fotografia Felicji Czekatowskiej, uczennicy klasy III B, 1930 rok. Oryginał w posiadaniu Pana Mieczysława Francke.