Zdjęcie pochodzi ze zbiorów pani Marii Maliszewskiej, mieszkanki Łap, sybiraczki, pedagoga, wychowawcy, społecznika. Przedstawia pochód pierwszomajowy w Łapach na ulicy Marcelego Nowotki (obecnie Sikorskiego) z lat 60. XX w.

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów pani Marii Maliszewskiej, mieszkanki Łap, sybiraczki, pedagoga, wychowawcy, społecznika. Powstało w latach 30. XX w. Na zdjęciu pani Sabina Grindlowa, mama pani Marii, kierownik Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach, na trybunie wraz z ówczesnymi władzami miasta Łapy, podczas uroczystości państwowych bądź miejskich.

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów pani Marii Maliszewskiej - mieszkanki Łap, sybiraczki, pedagoga, wychowawcy, społecznika. Powstało w latach 50. XX w. Na zdjęciu pan Roman Maliszewski (pierwszy z prawej), mąż pani Marii, znany adwokat ze swoimi współpracownikami.

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów pani Marii Maliszewskiej - mieszkanki Łap, sybiraczki, pedagoga, wychowawcy, społecznika. Powstało w 1971 r., przedstawia uczniów klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach przed budynkiem szkoły.

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów pani Marii Maliszewskiej - mieszkanki Łap, sybiraczki, pedagoga, wychowawcy, społecznika. Powstało w latach 70. XX wieku, wykonane podczas pobytu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach w Wieliczce. Wraz z dziećmi na zdjęciu stoją opiekunowie, nauczyciele szkoły: pani Leokadia Piekut, pan Włodzimierz Złotkowski, pani Maria Maliszewska.

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów pani Marii Maliszewskiej - mieszkanki Łap, sybiraczki, pedagoga, wychowawcy, społecznika. Powstało w drugiej połowie lat 40. XX w. Przedstawia uczniów z klasy pani Marii z Liceum Ogólnokształcącego w Łapach na wagarach (według relacji). Pani Maria na zdjęciu - stoi w drugim rzędzie, pierwsza z lewej.

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów pani Marii Maliszewskiej - mieszkanki Łap, sybiraczki, pedagoga, wychowawcy, społecznika. Przedstawia młodzież szkolną z Liceum Ogólnokształcącego w Łapach zgromadzoną przed budynkiem szkoły przy ul Głównej.

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów pani Marii Maliszewskiej, mieszkanki Łap, sybiraczki, pedagoga, wychowawcy, społecznika. Powstało w latach 30. XX w. Zostało wykonane w trakcie spaceru po Wilnie uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach. Na zdjęciu pani Sabina Grindlowa - mama p. Marii Maliszewskiej - kierownik szkoły (w berecie) w towarzystwie przewodnika oraz grupy swoich uczniów.

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów pani Marii Maliszewskiej - mieszkanki Łap, sybiraczki, pedagoga, wychowawcy, społecznika. Powstało w latach 50. XX wieku, wykonane podczas pobytu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach w Krakowie. Na zdj. 1 pani Maria ze swoją mamą p. Sabiną Grindlową, kierownikiem szkoły.

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów pani Marii Maliszewskiej - mieszkanki Łap, sybiraczki, pedagoga, wychowawcy, społecznika. Powstało w latach 40. XX wieku, przedstawia uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Łapach przed budynkiem szkoły, przy bramie głównej. Pani Maria na zdjęciu czwarta z lewej.