Jan, Tomasz, Franciszek i Józef Czekatowscy z rodziną na Białorusi. Oryginał w posiadaniu Pana Mieczysława Francke.

Fotografie Leokadii i Tomasza Czekatowskich wykonane na Białorusi w latach 1914-1919. Oryginał w posiadaniu Pana Mieczysława Francke.

Na fotografii  Pani Leokadia Czekatowska z dziećmi. Zdjęcie wykonano w 1916 roku na Białorusi. Oryginał w posiadaniu Pana Mieczysława Francke.

Tomasz Czekatowski w mundurze Legionów Polskich w 1914 roku. Zdjęcie wykonano w Zakładzie Fotograficznym w Mińsku. Oryginał w posiadaniu Pana Mieczysława Francke.

Fotografia Felicji Czekatowskiej wykonana w 1923 roku na Białorusi. Oryginał w posiadaniu Pana Mieczysława Francke.

Zdjęcia Czekatowskich z dziećmi po przyjeździe do Polski w 1925 roku. Pierwsza z siedzi Felicja Czekatowska. Oryginał w posiadaniu Pana Mieczysława Francke.

Rodzina Czekatowskich. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów prywatnych Pana Mieczysława Francke.
Zdjęcie 1. Rodzina brata Tomasz Czekatowskiego mieszkająca w Mińsku (Białoruś), lata 40. lub 50. XX wieku.
Zdjęcie 2. Leokadia Czekatowska (druga z lewej) w czasie wizyty u rodziny brata swojego męża Tomasza Czekatowskiego, Mińsk (Białoruś), lata 40. lub 50. XX wieku.
Zdjęcie 3. Leokadia Czekatowska (pierwsza z lewej) i Tomasz Czekatowski z córkami, prawdopodobnie lata 30. XX wieku. W tle widoczny dom, w którym państwo Czekatowscy mieszkali na osiedlu kolejarskim w kolonii Osse. Był to drugi budynek od strony Łap, po lewej stronie torów. Na lewo od Leokadii Czekatowskiej stoją: Wacława (po mężu Falkowska), Wiesława (po mężu Francke) i Feliksa (po mężu Jabłońska).

 

 

 

 

 

 

Odprawa w Głównych Warsztatach Kolejowych Dyrekcji Wileńskiej w Łapach, ok. 1925 r. Spośród pracowników wyróżniają się trzej mężczyźni noszący krawaty, którzy z dużym prawdopodobieństwem należą do kadry kierowniczej: Władysław Mojsa (?) (siedzi w środku), NN (z kwiatami) i NN (stoi, czwarty z prawej). Widoczni są również - Tomasz Czekatowski (drugi z lewej) i Antoni Sobieszczak (drugi z prawej). Oryginalna fotografia pochodzi ze zbiorów prywatnych Pana Mieczysława Francke.

Po wojnie szpital w Łapach znajdował się przy ul. Leśnikowskiej. Na fotografiach personel szpitala oraz budynek z roku 1948 r. Ostatnie zdjęcie przedstawia Felicję Czekatowską położną na oddziale noworodkowym w latach 50-tych. Oryginał w posiadaniu Pana Mieczysława Francke.

Z lewej strony stoi Klementyna Francke (z domu Kamińska), żona Władysława Francke. Z prawej - Saturnina Roszkowska. Zdjęcie wykonano w 1906 r. w zakładzie fotograficznym "Rembrandt" w Białymstoku. Studio zostało założone w 1898 r. i cieszyło się dużą renomą, a jego założyciel - Józef Szymborski - był znany z wysokiego kunsztu zawodowego. Oryginał w posiadaniu Pana Mieczysława Francke.