Zdjęcie pochodzi ze zbiorów pani Marii Maliszewskiej - mieszkanki Łap, sybiraczki, pedagoga, wychowawcy, społecznika. Przedstawia młodzież szkolną z Liceum Ogólnokształcącego w Łapach zgromadzoną przed budynkiem szkoły przy ul Głównej.

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów pani Marii Maliszewskiej - mieszkanki Łap, sybiraczki, pedagoga, wychowawcy, społecznika. Powstało w latach 50. XX wieku, wykonane podczas spotkania klasowego absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Łapach. Pani Maria na zdjęciu trzecia z lewej.

Budka dróżnika na przejeździe kolejowym w Łapach, która została zlikwidowana w dniach 1-2 sierpnia 2016 roku. Obecnie przejazd jest zautomatyzowany.

Fotografia przedstawia konia (Kasztanka) w kondukcie pogrzebowym Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie dnia 18 maja 1935 r. Kasztanka jest prowadzona przez chorążego Karola Geiera oraz starszego wachmistrza Pawła Kijowskiego z 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego. Dokument pochodzi ze zbiorów Pana Sławomira Maciejewskiego.

Rodzina Michno przebywająca we Lwowie, lata 1937-1939. W czerwcu 1941 r. matka i dwie córki zostały wywiezione ostatnim transportem na Syberię, do Tobolska. Oryginał w posiadaniu Pani Barbary Gogolewskiej.

Pogrzeb 9-letniej Haliny Michno zmarłej na odrę w styczniu 1943 roku w Tobolsku. Władysława Michno z dwiema córkami została wywieziona w czerwcu 1941 r. ostatnim transportem na Syberię do Tobolska. Oryginały w posiadaniu pani Barbary Gogolewskiej.

Zaproszenie na otwarcie wystawy fotografii Adama Guzowskiego pt. : "Czarnobyl" dnia 17.05.2009 r. w Małej Galerii Domu Kultury w Łapach.

Fotografie przedstawiające spacery ludności w czasie trwania stanu wojennego. W ten sposób społeczeństwo okazywało swoje niezadowolenie z kłamliwych informacji nadawanych w Dzienniku.

Fotografia przedstawia budynek PZPR, w którym mieściła się Biblioteka Publiczna w latach 80-tych XX wieku.

Wystawa przygotowana w Bibliotece Publicznej z okazji Dni Oświaty Książki i Prasy poświęcona 20 rocznicy przyłączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski