Zdjęcie legitymacyjne z 1949 roku. Na odwrocie znajduje się następująca notatka: "Łapińska 140 Henryka / ur. 22 I 1942 r. córka / Stanisława rzemieślnika / W-tów Gł. Łapy". Oryginał jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Marek Łapszo podczas pełnienia służby wojskowej, która trwała do 14 października 1964. Kopie zdjęć znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 1. Warszawa, 2 lipca 1963

Zdjęcie 2. Rok 1964

 

Marek Łapszo (piąty z prawej w pierwszym rzędzie) w czasie odbywania służby wojskowej w wojskach obrony powietrznej kraju, Zamość, 13 lutego 1963. Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Marek Łapszo (z prawej strony) podczas ćwiczeń wojskowych na strzelnicy, Lublin, 9 grudnia 1962. Oryginał jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Marek Łapszo z rodziną w dniu składania przysięgi wojskowej, Lublin, 23 grudnia 1962. Od lewej stoją: Wacław, Maria, Henryka, Marek i Anna Łapszo. Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Marek Łapszo podczas pełnienia służby wojskowej w wojskach obrony powietrznej kraju, Zamość, 1963. Oryginały znajdują się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Zdjęcie 1. Na płycie lotniska. W tle widoczne samoloty wojskowe.

Zdjęcie 2. Marek Łapszo (z lewej) z kolegą

Zdjęcie 3. Marek Łapszo (w środku) w towarzystwie dwóch innych żołnierzy, 28 stycznia 1963

 

Marek Łapszo ze swoją matką Marią, Warszawa, 1964. Oryginał jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Henryka Łapińska i Marek Łapszo na placu przed dworcem PKP w Łapach, sierpień 1964. W tle widoczny pomnik Marcelego Nowotki. Marek Łapszo odbywał w tym czasie służbę wojskową w stopniu kaprala lotnictwa. Oryginał jest w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Marek Łapszo (I rząd, w środku) podczas ćwiczeń na poligonie wojskowym, Zamość, 1963. Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.

Maria Łapszo (1920-2009) z wnukiem Jackiem (synem Henryki i Marka Łapszo) na podwórku domu przy ul. Bociańskiej 41 w Łapach, 1966. Oryginał znajduje się w posiadaniu Pani Henryki Łapszo.